Skocz do zawartości

 • Zaloguj korzystając z Facebooka      Logowanie »   
 • Rejestracja

Witaj!

Zaloguj się lub Zarejestruj by otrzymać pełen dostęp do naszego forum.

Zdjęcie

Obowiązkowe wyposażenie łodzi


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
374 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   Paweł J

Paweł J

  Zaawansowany

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1284 postów
 • LokalizacjaPiła
 • Imię:Paweł

Napisano 04 grudzień 2014 - 17:20

Wklejam bo pytanie się powtarza WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH OD 2011

WYPOSAŻENIE JACHTÓW I MOTORÓWEK NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
Zostało określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 05.11.2010 ogłoszonym w Dzienniku Ustaw nr 216 / 2010 poz. 1423 w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej. Nakłada ono na pokładzie statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji następujące obowiązki:
§ 4. 3. Wyposażenie ruchome powinno być właściwie rozmieszczone i utrzymywane we właściwym stanie technicznym.
§ 6. 1. Statek, z wyjątkiem statku na stałe zacumowanego do nabrzeża, powinien być wyposażony w pasy lub kamizelki ratunkowe w liczbie odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku oraz w koła ratunkowe
§ 7. 1. Co najmniej połowa wymaganych kół ratunkowych powinna być wyposażona w nietonącą linkę o średnicy 8-11 mm i długości 30 m.
§ 11. Wymagania, o których mowa w § 6-10, stosuje się do statków obsadzonych załogą (…) Załącznik (tabela I wyposażenie małych statków): statek o napędzie mechanicznym o długości 4-12 metrów w rejonie 2-4 oraz pozbawiony napędu mechanicznego w rejonie 1-4 powinien być wyposażony w jedno koło (...) przy czym wymagań nie stosuje się do małych statków, których budowa i konstrukcja nie pozwala na umieszczenie koła ratunkowego.
§ 12. 1. Statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od jego wielkości, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych i wyposażenia stwarzającego zagrożenie pożarowe.
3. Dopuszcza się stosowanie gaśnic wodnych lub pianowych, jeśli dostosowane są one do klasy pożarowej, która jest najbardziej prawdopodobna w przypadku pożaru w pomieszczeniu, w którym się znajdują.
7. Statek o długości równej lub mniejszej niż 20 m (...) powinien być wyposażony w gaśnice proszkowe o wielkości napełniania 2 kg. Minimalna liczba gaśnic jest zależna od długości statku i wynosi:
1) do 10 m - (1 + s) gaśnic,
2) powyżej 10 m do 15 m - (2 + s) gaśnic,
3) powyżej 15 m do 20 m - (3 + s) gaśnic,
przy czym "s" oznacza liczbę dodatkowych gaśnic w zależności od mocy silników napędowych i wynosi: 1 gaśnica dla silników o mocy 50-100 kW oraz dodatkowo 1 gaśnica powyżej 100 kW.
8. Dodatkowe gaśnice, o których mowa w ust. 7, powinny być równomiernie rozmieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych.
9. Gaśnice powinny być tak rozmieszczone, aby znajdowały się przy każdej zejściówce oraz, w miarę możliwości, w odległości nie większej niż 1 m od stanowiska sternika i 2 m od kuchenki.
10. Na statku dopuszcza się stosowanie innej niż określona w ust. 7 liczby gaśnic, jeżeli przy zastosowanej wielkości napełnienia nie przekraczającej 6 kg zachowana jest ta sama skuteczność gaśnicza.
§ 13. Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:
1) o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m;
2) bez napędu mechanicznego.
§ 19. 1. Statek przeznaczony wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji powinien być wyposażony w następujący sprzęt pokładowy:
1) odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku;
2) bosak;
3) apteczka pierwszej pomocy.
2. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m.
3. Skuter wodny powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiającą awaryjne wyłączenie silnika.

#2 OFFLINE   @Wojti

@Wojti

  trolling for pike

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1799 postów
 • LokalizacjaGdynia/Rumia
 • Imię:Wojciech
 • Nazwisko:Kuczkowski

Napisano 04 grudzień 2014 - 18:09

Jest to dobry materiał wyjściowy, jednak sporo w nim brakuje i pewne rzeczy trzeba rozjaśnić (np. co to jest rejon 1-4 i 2-4).

Brakuje opisu świateł, brakuje opisu uprawnień do prowadzenia (sporo jest do opisania o pływaniu po wodach morskich, np. uprawnienia SRC).

 

Osobiście liczę na aktywność bo watek bardzo ciekawy i przydatny.


Użytkownik @Wojti edytował ten post 04 grudzień 2014 - 18:10


#3 OFFLINE   Paweł J

Paweł J

  Zaawansowany

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1284 postów
 • LokalizacjaPiła
 • Imię:Paweł

Napisano 04 grudzień 2014 - 19:12

Wojtku drogi kolego postaram się odpowiedzieć na pytania. Najpierw określenie rejonów żeglugi Dz.U.2002.137.1156
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 lipca 2002 r.
w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
(Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2002 r.)
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085) zarządza się, co następuje:
§ 1.Rozporządzenie określa wzory świadectw zdolności żeglugowej i terminy, na jakie się je wydaje, oraz tryb ich wydania, przedłużania, dokonywania w nich zmian oraz cofania tych świadectw.
§ 2.1.Ustala się wzór świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej:
1)używanych do przewozu ładunków o nośności 15 ton i większej, do przewozu więcej niż 12 osób oraz dla statków przeznaczonych do holowania lub pchania - określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)niewymienionych w pkt 1 i niebędących małymi statkami - określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)małych statków - określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.Małymi statkami są statki żeglugi śródlądowej o długości kadłuba mniejszej niż 20 m, z wyłączeniem statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 osób, do holowania lub pchania oraz promów.
§ 3.Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się w zależności od rodzaju i przeznaczenia statku oraz jego stanu technicznego, wynikającego z dokumentów wymienionych w art. 30 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, na okres nie dłuższy niż:
1)3 lata - dla statków niepodlegających nadzorowi technicznemu instytucji klasyfikacyjnej;
2)5 lat - dla statków o napędzie mechanicznym oraz dla statków wykonujących przewozy międzybrzegowe, bez względu na ich rodzaj;
3)10 lat - dla statków bez napędu mechanicznego.
§ 4.1.Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności świadectwa zdolności żeglugowej powinien być złożony na piśmie i zawierać następujące dane:
1)nazwę i adres armatora;
2)nazwę statku lub inny znak rozpoznawczy oraz numer rejestracyjny statku;
3)port macierzysty statku;
4)rodzaj i przeznaczenie statku;
5)zamierzony system eksploatacji statku.
2.Przed wydaniem świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wyznacza miejsce i czas przedstawienia statku do inspekcji mającej na celu sprawdzenie:
1)stanu opisanego w dokumentach stanowiących podstawę do wydania świadectwa ze stanem faktycznym;
2)zgodności wyposażenia statku z obowiązującymi wymaganiami, określonymi w odrębnych przepisach.
§ 5.W świadectwie zdolności żeglugowej:
1)określa się minimalny skład i kwalifikacje załogi niezbędne do bezpiecznej żeglugi, w zależności od rodzaju i przeznaczenia statku oraz systemu jego eksploatacji, określonego w odrębnych przepisach;
2)stwierdza się, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa, o których mowa w art. 27 pkt 1-4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, i został dopuszczony do żeglugi w rejonach określonych w tym świadectwie.
§ 6.Rozróżnia się cztery rejony żeglugi:
1)rejon 1 - obejmujący wody, na których może występować fala o wysokości do 2 m; do tego rejonu zalicza się część Zatoki Pomorskiej na południe od linii prostej łączącej cypel Nord Perd na wyspie Rugia z latarnią morską Niechorze oraz część Zatoki Gdańskiej na południe od linii prostej łączącej latarnię morską Hel z pławą podejściową do portu Bałtijsk;
2)rejon 2 - obejmujący wody, na których może występować fala o wysokości do 1,2 m; do tego rejonu zalicza się Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Zalew Wiślany, Zatokę Pucką, Zbiornik Włocławski oraz jeziora Śniardwy, Niegocin i Mamry;
3)rejon 3 - obejmujący wody, na których może występować fala o wysokości do 0,6 m; do tego rejonu zalicza się niewymienione w pkt 1 i 2 rzeki, kanały i jeziora, uznane na mocy odrębnych przepisów za śródlądowe drogi wodne oraz polskie porty morskie;
4)rejon 4 - obejmujący wody śródlądowe, nieuznane na mocy odrębnych przepisów za śródlądowe drogi wodne.
§ 7.1.W razie potrzeby dokonania zmian w świadectwie zdolności żeglugowej, armator statku składa dyrektorowi właściwego urzędu żeglugi śródlądowej wniosek o dokonanie zmiany w świadectwie wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę dokonania takiej zmiany. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust. 1.
2.Zmian w świadectwie zdolności żeglugowej dokonuje się poprzez wskazanie, którego punktu zmiana dotyczy, oraz wpisanie w świadectwie nowej treści tego punktu.
§ 8.W razie ustania przyczyn powodujących cofnięcie świadectwa zdolności żeglugowej, armator składa wniosek do dyrektora właściwego urzędu żeglugi śródlądowej o przywrócenie ważności świadectwa wraz z dokumentami potwierdzającymi ustanie przyczyn powodujących cofnięcie świadectwa. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust. 1.
§ 9.1.Świadectwa zdolności żeglugowej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów z terminem ważności upływającym:
1)przed dniem 1 stycznia 2004 r. podlegają wymianie na świadectwa określone w rozporządzeniu przed upływem terminu ich ważności;
2)po dniu 31 grudnia 2003 r. podlegają wymianie na świadectwa określone w rozporządzeniu do dnia 31 stycznia 2004 r.
2.Do wymiany świadectw zdolności żeglugowej stosuje się odpowiednio przepisy § 4.
§ 10.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Użytkownik welpa1809 edytował ten post 04 grudzień 2014 - 19:15


#4 OFFLINE   @Wojti

@Wojti

  trolling for pike

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1799 postów
 • LokalizacjaGdynia/Rumia
 • Imię:Wojciech
 • Nazwisko:Kuczkowski

Napisano 04 grudzień 2014 - 19:24

Paweł proszę (jesli znajdziesz czas) zaznacz w treści rozporządzeń np. jakimś kolorem lub boldem te rzeczy, które najczęściej dotyczą nas jako wędkarzy lub z Twojego punktu sa najważniejsze. Lepiej się to będzie czytało ;)

 

Well done

 

przydatny link bo wiele osób żyje jeszcze starymi przepisami

- nie ma juz starszego sternika motorowodnego

 

http://www.pzmwinw.pl/patenty.html


Użytkownik @Wojti edytował ten post 04 grudzień 2014 - 19:36


#5 OFFLINE   JanuszD

JanuszD

  Zaawansowany

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 516 postów
 • LokalizacjaLubartów - Jelenia Góra

Napisano 04 grudzień 2014 - 20:12

Paweł proszę (jesli znajdziesz czas) zaznacz w treści rozporządzeń np. jakimś kolorem lub boldem te rzeczy, które najczęściej dotyczą nas jako wędkarzy lub z Twojego punktu sa najważniejsze. Lepiej się to będzie czytało ;)

 

Well done

 

przydatny link bo wiele osób żyje jeszcze starymi przepisami

- nie ma juz starszego sternika motorowodnego

 

http://www.pzmwinw.pl/patenty.html

Witam

 Bardzo ciekawe, na stronie PZM nie znalazłem informacji odnośnie tego, czy "stare" patenty straciły lub stracą ważność. Jest natomiast info odnośnie wymiany patentów na nowe. Wynika z tej informacji, że "stary" starszy sternik wymienia się na "nowy" motorowodny sternik morski???

Masz może jakieś bardziej szczegółowe info- z góry dziękuję :)#6 OFFLINE   newrom

newrom

  Zaawansowany

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 919 postów
 • LokalizacjaKraków... czasami

Napisano 05 grudzień 2014 - 14:15

Stare patenty zachowują ważność, niema obowiązku wymiany. Ale.. Na strasznym sterniku masz dużo większe ograniczenia niż na morskim. Jak tylko zbiorę się w sobie żeby zrobić fotki, wysyłam wniosek o wymianę. Nie to żebym zaraz leciał pływać 16m jachtem na trasie Szetlandy - Perth, ale skoro dają to czemu nie brać ;>


Użytkownik newrom edytował ten post 05 grudzień 2014 - 14:15

 • spin1 lubi to

#7 ONLINE   -YAN-

-YAN-

  Forumowicz

 • +Forumowicze
 • PipPip
 • 491 postów
 • LokalizacjaPruszków

Napisano 05 grudzień 2014 - 14:20

Na sterniku też jest do przodu bo 60KM nie trzyma.#8 OFFLINE   mariuszwf

mariuszwf

  Zaawansowany

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 812 postów
 • Lokalizacjapodlaskie
 • Imię:Mariusz

Napisano 05 grudzień 2014 - 14:53

Rozmowa trochę odbiega od tematu :D#9 OFFLINE   Paweł J

Paweł J

  Zaawansowany

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1284 postów
 • LokalizacjaPiła
 • Imię:Paweł

Napisano 05 grudzień 2014 - 18:21

Sprawę oświetlenia łodzi reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.28 kwietnia 2003 r.w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.u.z dnia 15 grudnia 2003 r.) § 3.13. Sygnalizacja małych statków w drodze

1. Pojedynczy mały statek o napędzie mechanicznym powinien pokazywać:

w nocy:

a) światło masztowe - zamiast jaskrawego jasne, umieszczone w osi statku, na wysokości co najmniej 1 m nad światłami burtowymi albo na poziomie świateł burtowych i w odległości co najmniej 1 m przed nimi,

B) światła burtowe; mogą one być zwykłe zamiast jasnych i być:

(i) położone zgodnie z warunkami określonymi w § 3.08 ust. 1 lit. b lub

(ii) złączone razem lub mogą świecić z jednej latarni w osi statku na dziobie lub w pobliżu dziobu statku,

c) światło rufowe określone w § 3.08 ust. 1 lit. c, przy czym statek mały może nie pokazywać tego światła, jeżeli zamiast światła masztowego określonego w lit. a pokazuje białe, jasne światło widoczne ze wszystkich stron statku.

2. Pojedynczy mały statek o napędzie mechanicznym, o długości mniejszej niż 7 m i prędkości maksymalnej do 10 km/h, może zamiast świateł określonych w ust. 1 pokazywać zwykłe białe światło, widoczne ze wszystkich stron, umieszczone na takiej wysokości, aby było dobrze widoczne.

3. Jeżeli mały statek holuje lub prowadzi w zestawie sprzężonym tylko małe statki, powinien pokazywać światła określone w ust. 1.

4. Holowane lub prowadzone w zestawie sprzężonym małe statki powinny pokazywać w nocy zwykłe białe światła, widoczne ze wszystkich stron. Przepisu tego nie stosuje się do łodzi należących do wyposażenia statków.

5. Mały statek żaglowy powinien pokazywać:

w nocy:

- światła burtowe i światło rufowe, przy czym światła burtowe powinny być złączone razem lub świecić z jednej latarni i być umieszczone w osi statku, na dziobie lub w pobliżu dziobu, a światło rufowe - w tylnej części statku; światła te mogą być światłami zwykłymi, albo

- światła burtowe i światło rufowe świecące z tej samej latarni umieszczonej na szczycie masztu; światła te mogą być światłami zwykłymi, albo

- zwykłe białe, widoczne ze wszystkich stron światło - gdy długość statku jest mniejsza niż 7 m. Przy zbliżaniu się do innych statków statek ten powinien pokazywać drugie zwykłe białe światło.

6. Pojedynczy mały statek bez napędu mechanicznego lub żaglowego powinien pokazywać:

w nocy:

zwykłe białe, widoczne ze wszystkich stron światło. Łódź należąca do wyposażenia statku, wykonująca czynności w jego pobliżu, powinna pokazywać takie światło przy zbliżaniu się innych statków.

7. Podczas przejścia pod mostami stałymi lub zamkniętymi mostami zwodzonymi oraz podczas przejścia przez jazy lub śluzy, a także w innych miejscach o ograniczonym prześwicie, światła masztowe określone powyżej mogą być pokazywane na takiej wysokości, aby przejście mogło odbyć się bez przeszkód.

Generalnie dla potrzeb łodzi wędkarskiej wystarczy światło białe widoczne ze wszystkich stron.

Użytkownik welpa1809 edytował ten post 05 grudzień 2014 - 18:27


#10 OFFLINE   janih

janih

  Forumowicz

 • +Forumowicze
 • PipPip
 • 465 postów
 • Lokalizacjanad wodą

Napisano 05 grudzień 2014 - 18:35

Czyli w nocy stojac na kotwicy czy plynac musimy miec biale topowe zgadza sie?

#11 OFFLINE   Paweł J

Paweł J

  Zaawansowany

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1284 postów
 • LokalizacjaPiła
 • Imię:Paweł

Napisano 05 grudzień 2014 - 18:55

Czyli w nocy stojac na kotwicy czy plynac musimy miec biale topowe zgadza sie?

Jeśli twoja łódź jest mniejsza jak 7 metrów to tak.

#12 OFFLINE   Fugazi

Fugazi

  Forumowicz

 • +Forumowicze
 • PipPip
 • 191 postów
 • LokalizacjaŁódź
 • Imię:Michał

Napisano 05 grudzień 2014 - 18:57

 


- światła burtowe i światło rufowe, przy czym światła burtowe powinny być złączone razem ... 

 

Jeżeli rozporządzenie faktycznie brzmi tak jak zacytowałeś, to widzę tutaj błąd. Otóż światła burtowe MOGĄ być połączone w jednej latarni, tzw. zespolonej ale nie POWINNY. Oczywistym jest że lepiej jeśli możemy sobie pozwolić na rozdzielenie świateł na prawą i lewą burtę. Latarnie zespolone stosuje się ze względu na oszczędność energii. Palimy jedną żarówkę a nie dwie.

Tak przynajmniej mówi MPZZM, czyli Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. 

Chyba że coś pokręciłem, bowiem dawno już nie studiowałem tego wielce zacnego dzieła. :)#13 OFFLINE   @Wojti

@Wojti

  trolling for pike

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1799 postów
 • LokalizacjaGdynia/Rumia
 • Imię:Wojciech
 • Nazwisko:Kuczkowski

Napisano 05 grudzień 2014 - 19:05

to teraz pytanie za 100 punktów:

- czy na łodzi powinna być apteczka?#14 OFFLINE   janih

janih

  Forumowicz

 • +Forumowicze
 • PipPip
 • 465 postów
 • Lokalizacjanad wodą

Napisano 05 grudzień 2014 - 19:09

Patrzac na przepis u gory to tak, ja mam i juz raz uzywalem

#15 OFFLINE   Fugazi

Fugazi

  Forumowicz

 • +Forumowicze
 • PipPip
 • 191 postów
 • LokalizacjaŁódź
 • Imię:Michał

Napisano 05 grudzień 2014 - 19:12

Powinna i to odpowiednio wyposażona.

Tego nawet nie muszą regulować przepisy, to nakazuje zwykła roztropność.


 • @Wojti lubi to

#16 OFFLINE   @Wojti

@Wojti

  trolling for pike

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1799 postów
 • LokalizacjaGdynia/Rumia
 • Imię:Wojciech
 • Nazwisko:Kuczkowski

Napisano 05 grudzień 2014 - 19:28

Powinna i to odpowiednio wyposażona.

Tego nawet nie muszą regulować przepisy, to nakazuje zwykła roztropność.

 

100% racja

Nawet jeśli przepisy na nas tego nie wymuszają bo nasz kadłub nie przekracza 3,5m to rozsadek powinien podpowiadać aby ją mieć.

 

To może trochę trudniejsze pytanie (takie z życia):

- jak należy poruszać się we mgle? i co do tego ewentualnie jest nam potrzebne?


Użytkownik @Wojti edytował ten post 05 grudzień 2014 - 19:29


#17 OFFLINE   Paweł J

Paweł J

  Zaawansowany

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1284 postów
 • LokalizacjaPiła
 • Imię:Paweł

Napisano 05 grudzień 2014 - 19:30

Jeżeli rozporządzenie faktycznie brzmi tak jak zacytowałeś, to widzę tutaj błąd. Otóż światła burtowe MOGĄ być połączone w jednej latarni, tzw. zespolonej ale nie POWINNY. Oczywistym jest że lepiej jeśli możemy sobie pozwolić na rozdzielenie świateł na prawą i lewą burtę. Latarnie zespolone stosuje się ze względu na oszczędność energii. Palimy jedną żarówkę a nie dwie.
Tak przynajmniej mówi MPZZM, czyli Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. 
Chyba że coś pokręciłem, bowiem dawno już nie studiowałem tego wielce zacnego dzieła. :)

Tu chodzi o statek żaglowy raczej z tego nie korzystamy.

#18 OFFLINE   Fugazi

Fugazi

  Forumowicz

 • +Forumowicze
 • PipPip
 • 191 postów
 • LokalizacjaŁódź
 • Imię:Michał

Napisano 05 grudzień 2014 - 19:34

Tu chodzi o statek żaglowy raczej z tego nie korzystamy.

Aha, no może. Ale sprawdzę. 

Chciałem przyłapać ministerstwo na daniu ciała. :)


Użytkownik Fugazi edytował ten post 05 grudzień 2014 - 19:34


#19 OFFLINE   Fugazi

Fugazi

  Forumowicz

 • +Forumowicze
 • PipPip
 • 191 postów
 • LokalizacjaŁódź
 • Imię:Michał

Napisano 05 grudzień 2014 - 19:36

100% racja

Nawet jeśli przepisy na nas tego nie wymuszają bo nasz kadłub nie przekracza 3,5m to rozsadek powinien podpowiadać aby ją mieć.

 

To może trochę trudniejsze pytanie (takie z życia):

- jak należy poruszać się we mgle? i co do tego ewentualnie jest nam potrzebne?

Ewentualnie to potrzebny jest radar, AIS i syrena. :) A już obowiązkowo rożek mgłowy.#20 OFFLINE   @Wojti

@Wojti

  trolling for pike

 • +Forumowicze
 • PipPipPip
 • 1799 postów
 • LokalizacjaGdynia/Rumia
 • Imię:Wojciech
 • Nazwisko:Kuczkowski

Napisano 05 grudzień 2014 - 19:47

bardziej życiowo z perspektywy wędkarza i w myśl przepisów (mała łódka jak tam radar zapakujesz :-) )

- jak należy poruszać się we mgle?


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych